آبخیزداری و ایجاد سدهای زیرزمینی راهکاری برای حفظ و تامین آب

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) -یک پژوهشگر گفت: باعنایت به این که میزان بارندگی در آن از متوسط جهانی کمتر و به میزان یک سوم است مشکل کمبود آب به طور یقین حادتر بوده و ضروری است تا تدابیر لازم برای پیشگیری از مشکلات فراروی آینده اندیشیده شود. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل […]

آبخیزداری و ایجاد سدهای زیرزمینی راهکاری برای حفظ و تامین آب

سایت کشاورزی ایران

مطالب مرتبط

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس