برچسب: ۱۳۹۴

مروری بر مهم ترین رخدادهای محیط زیست ایران در سال ۱۳۹۴

مروری بر مهم ترین رخدادهای محیط زیست ایران در سال ۱۳۹۴

کشاورزنیوز: به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ١٣٩۴ حوادث تلخ و شیرین بسیارى براى طبیعت کشور ایجاد شد و در کنار رخدادهاى ناخوشایند محیط زیستى، اتفاقات خوب زیادى نیز در طبیعت کشور به وقوع...

طرح تامین میوه شب عید ۱۳۹۴ در سراسر کشور و توزیع سیب و پرتقال

طرح تامین میوه شب عید ۱۳۹۴ در سراسر کشور و توزیع سیب و پرتقال

سایت کشاورزی ایران ( www.iranianagriculture.com ) اخبار وزارت جهاد کشاورزی : ۴۰ هزار تن میوه تاکنون در سراسر کشور توزیع شده است ۴۰ هزار تن میوه تاکنون در سراسر کشور توزیع شده است قائم...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس