برچسب: کتک‌کاری

کتک‌کاری در پارلمان ترکیه بر سر عراق

کتک‌کاری در پارلمان ترکیه بر سر عراق

در جریان یک جلسه پارلمان ترکیه میان تعدادی از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب مخالف جنبش ناسیونالیست بر سر حمایت‌ از ترکمان‌های عراق درگیری به...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس