برچسب: پنبه

کشت نشایی پنبه برای نخستین بار در کشور

کشت نشایی پنبه برای نخستین بار در کشور

سایت کشاورزی ایران ‌( www.IranianAgriculture.com ) – کشت نشایی پنبه برای نخستین بار در کشور آغاز شد؛ امسال ۱۳۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور زیر کشت نشایی پنبه می‌رود که ۱۰۰ […] کشت نشایی پنبه...

جزئیات طرح اقتصادمقاومتی پنبه/ قاچاق پوشاک عامل بی‌توجهی به تولید

جزئیات طرح اقتصادمقاومتی پنبه/ قاچاق پوشاک عامل بی‌توجهی به تولید

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) – مجری طرح پنبه جزئیات طرح اقتصاد مقاومتی این محصول را تشریح کرد و گفت: از عوامل بی‌توجهی به تولید پنبه قاچاق پوشاک به کشور است و عده‌ای به...

برآورد برداشت پنبه از مزارع استان سمنان در حدود ۷ هزار تن

برآورد برداشت پنبه از مزارع استان سمنان در حدود ۷ هزار تن

سایت کشاورزی ایران ( www.iranianagriculture.com ) اخبار سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ها : برآورد برداشت پنبه از مزارع استان سمنان در حدود ۷ هزار تن برآورد برداشت پنبه از مزارع استان سمنان در حدود...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس