برچسب: هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک (کشت آب)

کشت هیدروپونیک (کشت آب)

در اواخر قرن نوزدهم با شناخت مواد غذایی پرمصرف و بعدها نیاز به مواد کم‌مصرف و فراهم نمودن شرایط تهویه مناسب در محلولهای غذایی بطور مصنوعی سیکل کامل تولید از مرحله سبز شدن تا...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس