بایگانی برچسب: s

با توجه به محدودیت مالی، معابری که بار ترافیکی سنگینی دارند در اولویت خواهند بود

مرحله نخست طرح آسفالت محله به محله اهواز در منطقه ۳ اهواز و با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان از صبح امروز آغاز شد.

به گزارش سایت شهرداری اهواز، طرح آسفالت محله به محله شهر اهواز صبح امروز از منطقه زیتون کارمندی و با حضور شهردار اهواز آغاز شد.

موسی شاعری  با بیان اینکه از مشکلات آسفالت اهواز آگاه هستیم، اظهار کرد: بخشی از مشکل آسفالت اهواز به علت فرسودگی آن و بخشی به علت حفاری‌های انجام شده  بود به ویژه آنکه با ریزش شبکه فاضلاب مواجه بودیم و شرکت آبفا در بخش ‌های مختلف شهر اقدام به حفاری معابر کرده است.

شهردار اهواز خواستار بردباری بیشتر مردم شد و گفت: مردم از علت آغاز طرح از این منطقه پرسیدند که باید بگوییم برای این طرح پایشی به عمل آمده و اولویت بندی کرده‌ایم؛ منابع مالی ما محدود است و اولویت ما با مناطقی است که شرکت آب و فاضلاب، شبکه آن را نوسازی کرده و یا در آنها دیگر قصد حفاری ندارد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۱ میلیارد تومان هزینه آسفالت منطقه ۳ است، گفت: با توجه به محدودیت مالی، معابری که بار ترافیکی سنگینی دارند در اولویت خواهند بود.

معاون عمرانی شهردار اهواز نیز عنوان کرد: رویکرد جدید شهرداری آن است که به جای کار پراکنده، به صورت متمرکز و هدفمند کار آسفالت محلات شهر انجام شود؛ در بعضی معابر با لکه گیری و ترمیم می‌توانیم مشکلات را برطرف کنیم و در برخی نیز به دلیل فرسودگی و حفاری های متعدد انجام شده باید روکش آسفالت انجام شود.

محمد صفری با بیان اینکه برای طرح محله به محله در یک ماه گذشته برنامه‌ریزی شده، گفت: هدف مرحله اول طرح، آسفالت محلات بهزادشهر، کوی ملت، زیتون کارمندی و زویه به مساحت ۱۲۰ هزار مترمربع است و پیش بینی می‌شود تا ۱۵۰ مترمربع نیز افزایش یابد و تا ۲۱ روز به طول می‌انجامد.

وی گفت: به دستور شهردار مقرر شد مشکلات هر محله به صورت حداکثری برطرف شود و معابر این محلات به کیف مطلوب برسد و سپس طبق برنامه ریزی، هسته مرکزی شهر و سایر مناطق در دستور کار قرار خواهد گرفت

نوشته با توجه به محدودیت مالی، معابری که بار ترافیکی سنگینی دارند در اولویت خواهند بود اولین بار در کشاورزی پرس. پدیدار شد.

کشاورزی پرس

بررسی آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از محدودیت عرضه واردات واسطه

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

بررسی آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از محدودیت عرضه واردات واسطه

چکیده

اقتصاد مقاوتی که از آن به عنوان تاب آوری اقتصادی نیز نام برده می شود از سال ۱۳۹۲ به عنوان بخشی از ســیاســتهای اقتصــادی  در کشــور  مطرح شــده اســت. در حال حاضــر یکی از مســائل اصــلی رویکرد سـیاسـتگذاری در اقتصـاد مقاومتی، بکارگیری نظری تعلم اقتصـاد متعارف برای حل مسـائل کشـور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. بنابراین در این مطالعه، به بررسی میزان آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از تحریم ها پرداخته می شود، زیرا شناسایی بخش های آسیب پذیر و اولویت بندی آنها به برنامه ریزی در زمینه بکارگیری ســیاســتهای اقتصــاد مقاومتی یاری میرســاند. در این مطالعه با اســتفاده از روش تفکیک واردات واســـطه ای به منظور شـــناســـایی میزان وابســـتگی بخشهای اقتصـــادی به واردات، در چارچوب مدل متییر مختلط داده-ســـتانده بر اســـاس رویکرد محدودیت عرضـــه، با اســـتفاده از جدول داده- ستانده بهنگام شده سال ۱۳۹۰ مربوط به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که در قالب ۹ بخش اقتصادی تجمیع شده است، میزان آسیب پذیری بخش ها مشخص شده اند. یافته های کلی نشان می دهند، به ترتیب بخش های صنعت و معدن، خدمات توزیع آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان بیشترین آسیب را از تحریم ها متحمل شده اند.

نویسندگان:

علی فریدزاد: استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

حبیب مروت: استاد یار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشنامه اقتصادی – دوره ۱۵، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نوشته بررسی آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از محدودیت عرضه واردات واسطه اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.

کشاورزنیوز

مزارع آبی کشور با محدودیت کشت روبرو است

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) – مشهد– معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی گفت: قریب به اتفاق مزارع آبی کشور با محدودیت کشت روبرو است. به گزارش سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرنگار مهر، کاظم خاوازی روز پنجشنبه در مراسم سی و یکمین دوره معرفی و تجلیل از تولید […]

مزارع آبی کشور با محدودیت کشت روبرو است

سایت کشاورزی ایران