برچسب: فروشی

مرغ گرم با قیمت 5 هزار تومان در مراکز عمده فروشی کشور عرضه شد

مرغ گرم با قیمت 5 هزار تومان در مراکز عمده فروشی کشور عرضه شد

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغداران گوشتی ایران گفت: هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم روز جاری(22فروردین94) به قیمت 5 هزار تومان در مراکز عمده فروشی کشور عرضه شد. محمد یوسفی افزود: قیمت این محصول...

مرغ گرم با قیمت 5 هزار تومان در مراکز عمده فروشی کشور عرضه شد

مرغ گرم با قیمت 5 هزار تومان در مراکز عمده فروشی کشور عرضه شد

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغداران گوشتی ایران گفت: هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم روز جاری(22فروردین94) به قیمت 5 هزار تومان در مراکز عمده فروشی کشور عرضه شد. محمد یوسفی افزود: قیمت این محصول...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس