برچسب: صدورپروانه

تقدیر و تشکر سازمان مرکزی از مدیریت صدورپروانه

تقدیر و تشکر سازمان مرکزی از مدیریت صدورپروانه

سازمان مرکزی از نحوه عملکرد واحد صدورپروانه و مجوزهای استان تقدیر و تشکر نمود. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران ::

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس