ارسال کمک های غیرنقدی و واکسن های رایگان موسسه رازی به مناطق سیل زده

محموله های کمک های غیرنقدی و واکسن های رایگان موسسه رازی به مناطق سیل زده ارسال شد موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ضمن […]

ارسال کمک های غیرنقدی و واکسن های رایگان موسسه رازی به مناطق سیل زده Read More

رئیس موسسه رازی تغییر کرد/ کهرام معاون سازمان تحقیقات کشاورزی شد

سایت کشاورزی ایران ‌( www.IranianAgriculture.com ) – بر اساس حکم وزیر جهاد کشاورزی، مسعود هاشم زاده به عنوان رئیس جدید موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی […]

رئیس موسسه رازی تغییر کرد/ کهرام معاون سازمان تحقیقات کشاورزی شد Read More