برچسب: دوربین

با برداشتن دوربین به جای تفنگ/شکارچیان بستک هرمزگان شکاربان شده اند

با برداشتن دوربین به جای تفنگ/شکارچیان بستک هرمزگان شکاربان شده اند

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید کشاورزنیوز(اخبار کشاورزی ایران): این گروه از شکارچیان که ابتدا به صورت انفرادی آغازگر این حرکت شایسته بودند ،از سال ۹۰به فکر ایجاد یک موسسه افتادند و در...

لحظه شهادت خبرنگار فلسطینی از دریچه دوربین خودش

لحظه شهادت خبرنگار فلسطینی از دریچه دوربین خودش

        منبع : العالم   301/26 کشاورزنیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس