برچسب: جهادی

همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی

همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی

سایت کشاورزی ایران ( www.iranianagriculture.com ) اخبار و اطلاع رسانی همایش ها : همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی،۲۶-۲۷ آذرماه ۱۳۹۳،دانشگاه پیام نور استان تهران همایش ملی توسعه...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس