برچسب: بیولوژیک

کنترل بیولوژیک شته

کنترل بیولوژیک شته

کنترل بیولوژیک شته شته­ها متعلق به خانواده آفیدیده (Aphididae) هستند و تعدادی از آن‌ها از مهم‌ترین آفات محصولات گلخانه‌ای محسوب می­شوند. مهم‌ترین دشمنان طبیعی شته­ها زنبورهای پارازیتوئید خانواده آفی دیئیده(Aphidiidae) هستند که در برخی...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس