برچسب: ارگانیکOrganic

کشاورزی ارگانیک -غذاهای ارگانیک(Organic farming-Organic foods)

کشاورزی ارگانیک -غذاهای ارگانیک(Organic farming-Organic foods)

کشاورزي ارگانيك يعني استفاده از اطلاعات سنتیو علمی براي كاهش استفاده از سموم و مواد شيميايي در توليد محصولات. سیستم های کشاورزی ارگانیک بر پایه مدیریت اکوسیستم استوار است و به نهاده های خارج از مزرعه...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس