ابتکار: دولت حمایت های جدی از حوزه مدیریت پسماند داشته است

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید کشاورزنیوز(اخبار کشاورزی و محیط زیست ایران): به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، معصومه […]

ابتکار: دولت حمایت های جدی از حوزه مدیریت پسماند داشته است Read More

آغاز اجرای طرح احیای تالاب میانکاله مازندران با حضور ابتکار

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید کشاورزنیوز(اخبار کشاورزی و محیط زیست ایران): به گزارش خبرنگار کشاورزنیوز ، رئیس سازمان محیط زیست در این مراسم […]

آغاز اجرای طرح احیای تالاب میانکاله مازندران با حضور ابتکار Read More

ابتکار: امیدواریم سطح همکاری های زیست محیطی ایران و اتریش ارتقا یابد

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید کشاورزنیوز(اخبار کشاورزی ایران): به گزارش کشاورزنیوز, ‘معصومه ابتکار’ به دعوت رسمی ‘آندرا روپ رشتر’ وزیر کشاورزی، جنگلبانی، محیط […]

ابتکار: امیدواریم سطح همکاری های زیست محیطی ایران و اتریش ارتقا یابد Read More