برچسب: آموزشی

کمپین جوانه ارتقا سطح آموزشی رادر خوزستان در پی داشت

کمپین جوانه ارتقا سطح آموزشی رادر خوزستان در پی داشت

غلامرضا شریعتی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این طرح برای اولین بار از محل اعتبارات دولتی و نیز مشارکت خیرین در خوزستان برگزار شد، اظهارداشت: کمپین جوانه با هدف...

سمینار آموزشی پرورش و تکثیر زالو طبی

سمینار آموزشی پرورش و تکثیر زالو طبی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران ::

تقویم دوره های آموزشی

تقویم دوره های آموزشی

تقویم دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران ::

فرآیند آموزشی مسئولین فنی

فرآیند آموزشی مسئولین فنی

مسئولین فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران ::

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس