کشت دانه‌های روغنی برای جلوگیری از خروج ارز و ایجاد شغل

سایت کشاورزی ایران ‌( www.IranianAgriculture.com ) – مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: توسعه کشت دانه‌های روغنی از ظرفیت‌های بخش کشاورزی برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید داخلی است. […]

کشت دانه‌های روغنی برای جلوگیری از خروج ارز و ایجاد شغل

سایت کشاورزی ایران

مطالب مرتبط

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس