Posted on

سایت کشاورزی ایران ‌( www.IranianAgriculture.com ) – کرمانشاه– کارگاه آموزش پرورش قارچ برای دانشجویان دانشکده کشاورزی در کرمانشاه برگزار شد. به گزارش سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرنگار مهر، کارگاه آموزش پرورش قارچ امروز چهارشنبه با حضور پروفسور خانقاه از عراق در دانشکده کشاورزی در کرمانشاه برگزار شد. دانشجویان و جمعی از اساتید در این […]

کارگاه آموزش پرورش قارچ در کرمانشاه برگزار شد

سایت کشاورزی ایران