Posted on

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) -رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: ‌از ۲ هزار میلیارد تومانی که وزارت جهاد با بانک کشاورزی برای توسعه کشت گلخانه‌ها توافق کرده، هزار میلیارد تومان در استان تهران جذب می‌شود. علی اشرف منصوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران امروز در حاشیه نشست احداث و توسعه کشت‌های […]

پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ایجاد گلخانه

سایت کشاورزی ایران