Posted on

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

هواشناسی آسمان تهران را صاف همراه با وزش باد پیش بینی کرد

کشاورزنیوز(اخبار کشاورزی ایران):

تهران – کشاورزنیوز – اداره کل هواشناسی استان تهران آسمان امروز(سه شنبه) تهران را صادف تا کمی ابری گاهی با وزش باد پیش بینی و اعلام کرد در سه روز آینده شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود.

نوشته هواشناسی آسمان تهران را صاف همراه با وزش باد پیش بینی کرد اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.

کشاورزنیوز