Posted on

سایت کشاورزی ایران : اخبار دستگاه ضد تگرگ | جلوگیری از بارش تگرگ | حفاظت ضد تگرگ : نصب دستگاه سامانه ضد تگرگ در روستای ایری شهرستان جلفا نصب دستگاه سامانه ضد تگرگ در روستای ایری شهرستان جلفا مدیرجهاد کشاورزی شهرستان جلفا از نصب یک دستگاه سامانه ضد تگرگ در باغات روستای ایری این شهرستان […]

نصب دستگاه سامانه ضد تگرگ در روستای ایری شهرستان جلفا

سایت کشاورزی ایران