Posted on

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

نخستین نهالستان درختان جنگلی در حاجی آباد راه اندازی شد

به گزارش کشاورزنیوز؛

بندرعباس- کشاورزنیوز- سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری حاجی آباد گفت: نخستین نهالستان درختان جنگلی این شهرستان با ظرفیت تولید چهار اصله نهال در محوطه این اداره راه اندازی شد.

نوشته نخستین نهالستان درختان جنگلی در حاجی آباد راه اندازی شد اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.

کشاورزنیوز