مشخصات کلی و فنی سپتیک تانک های پلی اتیلن

جنس این سپتیک تانک ها پلی اتیلن درجه 100 است که وزن مواد اولیه آن 945 کیلوگرم بر متر مکعب است. بر اساس استاندارد 1-9116 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، سطح مقطع این سپتیک تانک ها از نوع دو جداره ، طرح است.

طراحی استاتیک این مخازن بر اساس استاندارد (ATVA 127) است و نصب اتصالات و جوش ها مطابق استانداردهای (DVS 2207) و (DVS 2209) انجام می شود. با توجه به کیفیت بالای تولید این سپتیک تانک ها ، همه آنها بسته به شرایط نصب و عملکرد در برابر هرگونه خوردگی و نشت از دیوار به مدت 50 سال ضمانت می شوند.

اجزای سپتیک تانک

همانطور که در شکل زیر مشخص است ، هر سپتیک تانک از اجزای مختلف تشکیل شده است. اجزای مهم هر سپتیک تانک عبارتند از:

1- سیستم ورودی فاضلاب: شامل لوله ورودی و منحرف کننده می باشد.
2- مخزن اولیه سپتیک تانک: مخزنی با بیشترین حجم سپتیک تانک و به طور کلی 70-60٪ از کل حجم سپتیک تانک مربوط به این بخش است.
3- جداسازی جداره: که از ورود لجن شناور ، چربی و روغن به مخزن شفاف کننده جلوگیری می کند.
4- مخزن شفاف سازی: این مخزن تقریباً 30٪ حجم کل سپتیک تانک را شامل می شود و فاضلاب را عاری از رسوب و شناوری جمع می کند.
5- فرار بیوگاز (تهویه): گازهای تولید شده توسط فرآیندهای بی هوازی تصفیه فاضلاب که عمدتا متان هستند از سپتیک تانک استخراج می شود.
6- سیستم خروجی فاضلاب: شامل انحراف و لوله خروجی مخزن سپتیک می باشد

کاربردهای سپتیک تانک

ویژگی های مخازن سپتیک منجر به استفاده گسترده از آنها در بخش های مختلف خانگی ، بهداشتی و صنعتی شده است. برخی از کاربردهای اصلی سپتیک تانک ها عبارتند از:

1- پیش تصفیه و تصفیه اولیه فاضلاب بهداشتی واحدهای مسکونی ، مجتمع های تجاری و اداری ، هتلها و رستورانها طبق قوانین شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست

2- حذف ذرات رسوب ، چربی و روغن از فاضلاب رستوران ها و سفره خانه ها برای جلوگیری از پر شدن سریع چاه جذب و انسداد لوله ها به دلیل تجمع چربی و ذرات رسوب بزرگ.

3- تعادل و پمپاژ فاضلاب در سیستمهای تصفیه فاضلاب

سپتیک تانک پلی اتیلنی و اجرای

مکانیسم عملکرد سپتیک تانک

ابتدا فاضلاب از طریق لوله ورودی وارد قسمت اول مخزن سپتیک می شود. این قسمت که با قسمت جدا شده از قسمت دوم مخزن جدا می شود ، دارای حجمی معادل دو سوم حجم کل سپتیک تانک است. با ورود فاضلاب به این قسمت ، مواد معلق و ذرات خارجی به دلیل وزن بیشتر کاهش یافته و در ته مخزن رسوب می کنند. روغن ها و چربی ها ، چون وزن مخصوص کمتری نسبت به فاضلاب دارند ، به سمت بالا حرکت کرده و به سطح شناور می شوند.

تجمع رسوب در ته مخزن ، توده ای لجن ایجاد می کند که در آن میکروارگانیسم ها و باکتری ها تکثیر و رشد می کنند. واکنش های بیولوژیکی که در طول تولید مثل و رشد آنها رخ می دهد باعث تجزیه آلاینده های آلی و تصفیه فاضلاب می شود. انجام این واکنش ها همچنین حجم قابل توجهی از لجن را به بیوگاز تبدیل می کند و حجم لجن را کاهش می دهد. بیوگاز تولید شده که عمدتا متان است از طریق لوله خروجی بیوگاز از مخزن سپتیک تخلیه می شود.

سپس ، پساب قسمت اول از طریق مسیر ارتباطی تعبیه شده در جداسازی وارد قسمت دوم سپتیک تانک شده و وارد قسمت دوم سپتیک تانک می شود. در این قسمت ، ذرات بسیار کوچک چربی و روغن باقی مانده در فاضلاب به سطح شناور می شوند. سرانجام ، پساب تصفیه شده ، سپتیک تانک را از طریق لوله خروجی خارج می کند. لجن انباشته شده در سپتیک تانک باید پس از تقریباً دو سال تخلیه شود. هنگام تخلیه بهتر است کمی گل در سپتیک تانک بگذارید. زیرا این لجن حاوی میکروارگانیسم ها و باکتری هایی است که در تصفیه مثر هستند و تخلیه کامل آن باعث راه اندازی مجدد قسمت بیولوژیکی سپتیک تانک به مدت طولانی شده است.

مطالب مرتبط

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس