مرکز خدمات جهاد کشاورزی در فاریاب، افتتاح شد

مرکز خدمات جهاد کشاورزی در فاریاب، افتتاح شد

کشاورزنیوز:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح مرکز خدمات جهاد کشاورزی ریحان آباد در گفت و گو با ایرنا گفت:
کشاورزنیوز

مطالب مرتبط

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس