عکس های شگفت انگیز ترکیب شفق شمالی با گدازه های نارنجی رنگ فوران آتشفشان

ترکیب شفق شمالی با گدازه های نارنجی رنگ فوران آتشفشان در ایسلند

این عکس های شگفت انگیز توسط استفان برنر 31 ساله توریستی در ایسلند گرفته شده اند که ترکیب شفق شمالی با رنگ نارنجی ناشی از گدازه های آتشفشانی در ایسلند را نشان می دهند.

استفان یک مهندس نرم افزار بوده و این عکس ها را با یک دوربین حرفه ای DSLR گرفته است.

جهت دیدن ادامه تصاویر به قسمت ادامه مطلب بروید

کشاورزی روز Keshavarzirooz

مطالب مرتبط

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس