عوامل مؤثردرايجاد عفونت هاي رحمي در گاو

مقدمه

عفونت هاي رحمي بعد از عدم تشخيص فحلي بزرگترين مشکل گاوداران در توليد  مثل گاو شيري مي باشد

در گاو هايي که دچار   عفونت هاي  شديد رحمي هستند ميزان آبستني از اولين  تلقيح آنان 8 درصد پايين تر از گاوهای سالم است

گاوها ي پيرتربيشتر در معرض عفونت رحمي مي باشند

بعد از گذشت دو ماه از زايمان شدت بيماري به کمتر از 10% مي رسد
 
 
 
فاکتورهاي مهم در بروز عفونت هاي رحمي


1.عوامل تغذيه

2.عوامل محيطي

3.کمک به زايمان

4.عدم تشخيص دقيق فحلي

5.ترزيقات رحمي بعد از زايمان

موضوعات :

کمک به زايمان

تشخيص فحلي نا درست

جفت ماندگي

شيب ، طول وعرض کپل

فحلي چيست؟

طول وزمان فحلي

مهمترين علايم فحلي


مقالات کشــــاورزی

مطالب مرتبط

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس