Posted on

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) – شیراز – مدیرعامل آبفای روستایی فارس گفت: خشکسالی چند سال اخیر به حدی است که عمق چاه های استان در برخی از مناطق به ۵۱۰ متر رسیده که در کشور بی سابقه است. به گزارش سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرنگار مهر،علی بوستانی ظهر در نشست خبری آخرین […]

عمق چاه آب در برخی نقاط فارس به ۵۱۰ متر رسیده است

سایت کشاورزی ایران