Posted on

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

عمر ۵۹ درصد تراکتورهای کشاورزی قزوین زیر ۲۵ سال است

به گزارش کشاورزنیوز؛

قزوین- کشاورزنیوز – مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۵۹ درصد تراکتورهای کشاورزی مورد استفاده در مزارع و باغات این استان زیر ۲۵ سال عمر دارند.

نوشته عمر ۵۹ درصد تراکتورهای کشاورزی قزوین زیر ۲۵ سال است اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.

کشاورزنیوز