شاخص قیمت تولید محصولات کشاورزی سال های ۹۰ تا ۹۳ منتشر شد

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) – مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولید محصولات کشاورزی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ را منتشر کرد. به گزارش سایت کشاورزی ایران به نقل از >خبرگزاری فارس گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت؛ باغداری و دامداری سنتی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری […]

شاخص قیمت تولید محصولات کشاورزی سال های ۹۰ تا ۹۳ منتشر شد

سایت کشاورزی ایران

مطالب مرتبط

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس