ساخت سیل بند از هدررفتن آب در کازرون جلوگیری کرد

کشاورزنیوز:

مهندس جهانگیر طیبی چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح های آبخیزداری شهرستان کازرون گفت:با اجرای طرح آبخیزی داری واحداث بندهای آبگیر در نقاط مختلف که در مسیر سیلاب قرار دارد این امکان پیدا کردیم که بتوانیم علاوه بر جلوگیری از هدر رفت آبهای سیلابی کنترل رسوبات هم داشته باشیم.
وی در مصاحبه با ایرنا افزود: در استان فارس۸۵۴ پروژه آبخیزداری اجراشده است که ۵۲۰ پروژه آبگیری شده است.
طیبی ادامه داد:با احداث این سیل بندها در سه مرحله بارندگی در سال زراعی جاری ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب در استان فارس در پشت این سیل بندها ذخیره شده است.
این مسئول اداره کل منابع طبیعی فارس افزود:از این میزان آب ذخیره شده در پشت بندها بالای ۵۰۰ میلیون متر مکعب آن به سفره های زیرزمینی تغذیه شده است.
وی افزود:اعتباراتی که امسال به اجرای طرح آبخیزداری در استان اختصاص یافته است ۱۴ میلیارد تومان است که تاکنون ۵۰ درصد تخصیص یافته است .
مهندس محسن ملک زاده کارشناس مسئول آبخیزداری منابع طبیعی کازرون هم گفت:باتوجه به بارندگی سیل آسا که در شهرستان کازرون رخ می دهد و باعث تخریب اراضی پایین دست می شود یکی از اهداف اجرای طرح آبخیزداری در شهرستان کازرون کنترل سیلاب و رسوبات است.
وی افزود: در سه مرحله بارندگی امسال در شهرستان کازرون درهرمرحله دو میلیون ودویست هزار متر مکعب آب در پشت این سیل بندها ذخیره شده که در مجموع در سه مرحله بیش ازشش میلیون و ششصد هزار متر مکعب آب ذخیره شده است که این میزان با نفوذ به سفرهای زیر زمینی آب بخش عمده ای از چاه های کشاورزی پایین دست را تقویت کرده است.
ملک زاده گفت: در سال های گذشته اعتبارات قابل توجهی به شهرستان کازرون در بخش آبخیزداری اختصاص داده نشد و لی در سال جاری اعتباری افزون بر هشت میلیارد ویکصد و شصت میلیون ریال اختصاص یافته است.
کارشناس مسئول آبخیزداری منابع طبیعی کازرون افزود: در شهرستان هفت طرح آبخیزداری در نقاط مختلف شهرستان کازرون داریم که مطالعات آنها تمام شده است ودر صورتی که اعتبارات مورد نیاز تامین شود در هردوره بارندگی می شود از هدر رفتن ۲۰ میلیون متر مکعب آب جلوگیری کرد وبه سفرهای آب زیر زمینی تزریق شود.
وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این هفت طرح که مطالعات آب انجام گرفته افزون بر ۵۰۰ میلیارد ریال است .
۷۳۷۲ / ۱۸۷۶

انتهای پیام /*

کشاورزنیوز

مطالب مرتبط

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس