Posted on

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) – رییس یکی از سازمانهای تابعه وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با پرونده قاچاق ۱۵ هزارمیلیارد تومانی گمرک پرویز خان کرمانشاه بازداشت شد. یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر خبر دستگیری مدیر ارشد این وزارتخانه را تایید کرد و اظهارداشت: وی به منظور انجام ماموریت برای چند […]

رییس سازمان تابعه وزارت جهادکشاورزی دستگیر شد

سایت کشاورزی ایران