Posted on

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) – ۸ میلیون و ۲۱۱ هزارتن گندم از آغاز فصل برداشت تاکنون به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده که این میزان خرید در مقایسه با سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است. به گزارش سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرگزاری مهر، در حالی که هنوز چند ماه تا […]

خرید تضمینی گندم از ۸ میلیون تن فراتر رفت

سایت کشاورزی ایران