Posted on

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) – مجری طرح پنبه جزئیات طرح اقتصاد مقاومتی این محصول را تشریح کرد و گفت: از عوامل بی‌توجهی به تولید پنبه قاچاق پوشاک به کشور است و عده‌ای به راحتی اقدام به واردات غیرمجاز می‌کنند. ابراهیم هزارجریبی در گفتگوی مشروح با مهر اظهارداشت: پنبه جزو ۸ محصول اقتصاد مقاومتی است […]

جزئیات طرح اقتصادمقاومتی پنبه/ قاچاق پوشاک عامل بی‌توجهی به تولید

سایت کشاورزی ایران