Posted on

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) – اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۶ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد. به گزارش سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم شهریورماه به شرح ذیل ارائه کرد: استان های آذربایجان […]

توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان

سایت کشاورزی ایران