Posted on

وزیر جهاد کشاورزی گفت: از 20 اسفند در شبکه‌های توزیع سراسر کشور در سطح استان‌ها و شهرهای بزرگ، میوه شب عید به قیمت مناسب توزیع می شود و امید است که بازار متأثر از میوه‌ای که دولت عرضه می‌کند، قیمت‌ها را تنظیم کند.

 جهت دیدن ادامه متن به قسمت ادامه مطلب بروید

کشاورزی روز Keshavarzirooz