Posted on

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه در استان تهران ۳۰ درصد آب در اختیار بخش کشاورزی است، گفت: به علت عدم تامین آب مورد نیاز کشاورزان ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان رها شده است.

 

جهت دیدن ادامه متن به قسمت ادامه مطلب بروید

کشاورزی روز Keshavarzirooz