تدوین طرح کشت جایگزین برنج برای استان‌های غیرشمالی

سایت کشاورزی ایران ‌( www.IranianAgriculture.com ) – مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد از تدوین کشت جایگزین برنج در استان‌های غیرشمالی خبر داد و گفت:۴۰هزار هکتار به سطح ارقام […]

تدوین طرح کشت جایگزین برنج برای استان‌های غیرشمالی

سایت کشاورزی ایران

مطالب مرتبط

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس