Posted on

سایت کشاورزی ایران ‌( www.IranianAgriculture.com ) – رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه برای واردات این کالا به منظور تنظیم بازار برنامه‌ریزی شده،گفت: واردات از کشورهای آسیای میانه و استرالیا انجام می‌شود. علی‌اصغر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارندگی‌های اخیر در کردستان و غرب کشور باعث محدودشدن ورود و عرضه دام […]

برنامه‌ریزی‌های جدید برای کنترل بازار گوشت

سایت کشاورزی ایران