افزایش مصرف آب به دلیل کشت گندم نبوده است/فرصت تازه برای کشاورزی

سایت کشاورزی ایران ‌( www.IranianAgriculture.com ) – نتایج پروژه ایران۲۰۴۰دانشگاه استنفوردنشان می‌دهد افزایش مصرف آب در کشور به دلیل کشت گندم نبوده و توزیع جغرافیایی مطلوبیت کشاورزی اراضی کشورنشان می‌دهد انتقال آب برای کشاورزی توجیه فنی ندارد. به گزارش سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرنگار مهر، استاد امپریال کالج لندن در نشست خبری گزارش کشاورزی […]

افزایش مصرف آب به دلیل کشت گندم نبوده است/فرصت تازه برای کشاورزی

سایت کشاورزی ایران

مطالب مرتبط

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس