Posted on

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) – دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه برداشت این محصول از اواسط هفته آینده آغاز می‌شود، گفت: سطح زیر کشت برنج در استان‌های غیرشمالی نسبت به سال قبل مقداری افزایش یافته است. جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر با بیان اینکه برداشت برنج از اواسط هفته آینده در […]

آغازبرداشت برنج از هفته آتی/افزایش سطح زیرکشت استان‌های غیرشمالی

سایت کشاورزی ایران